Bulut-Vekil Sunucu ve Tabletler Arasında Veri Senkronizasyonu için RTT Kullanarak Farklı Kümeleme Metotlarının Değerlendirilmesi

Veri kopyalanarak farklı amaçlar için coğrafi olarak dağıtık
depolama birimlerinde tutulur. Aynı verilerin farklı
lokasyonlarda tutulması beraberinde veri tutarsızlığı
problemini getirmektedir. Bu problem farklı veri
senkronizasyonu teknikleri ile giderilebilir. Veri
senkronizasyonunu başlatmak için uygun zaman aralıklarının
belirlenmesi ağ bant genişliği ve haberleşme birimlerinin
erişilebilirliği gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu çalışmada,
Fatih projesindeki yerel ve bulut sunucular arasındaki veri
senkronizasyonu için RTT tabanlı kümeleme metotları
değerlendirilmiştir. Önerilen teknik büyük veri setlerinin
transferi için ağın erişebilirliğini araştıran diğer sistemlere de
uygulanabilir.

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.