Apache Spark ile Anket Verilerindeki Tutarsızlığının Tespiti

Bu projede, analiz metotları kullanılarak anket verileri üzerinde bir analiz yaparak
çıkan sonuçlar içerisinde bir anormallik olup olmadığının tespitinin yapılması
beklenmektedir. Anormal veri olarak bahsettiğimiz veriler, daha önceden elimizde
bulunan verilere göre oluşturduğumuz modele uymayan veri veya veri setidir.
Kısacası, beklenenden farklı olan değerlerdir.
Gün geçtikçe dünya üzerindeki veri miktarı hızlıca artmaktadır. Fakat, bu verilerin
tutarlılığı da aynı ölçüde önem arz etmektedir. Anormal veya aykırı verinin tespiti bir
çok araştırma alanı açısından önemlidir. Farklı uygulama alanları için farklı analiz
metotları olsa da bazı metotlar her alan için uygulanabilmektedir. Bu tezde ise
sınıflandırma tabanlı analiz yöntemleri üzerine yoğunlaşılmıştır.

 

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.