Akademisyen – Öğretim üyesi – Öğretim Elemanı ne iş yapar?

Akademisyen – Öğretim üyesi – Öğretim Elemanı ne iş yapar?

Derlere girip ders anlatmak
Sınav sorusu hazırlamak (vize, final, bütünleme, mazeret, tek ders)
Sınavlarda öğrencilere gözetmenlik yapmak
Sınav kağıtlarını değerlendirmek
Öğrencilere araştırma projeleri bulmak, yönetmek, değerlendirmek
Öğrencilere bitirme tezi konusu bulmak, yönetmek, değerlendirmek

Ulusal ve Uluslararası dergilere makale yazmak, hakemlik yapmak, editörlük yapmak

Ulusal ve Uluslararası konferanslara bildiri yazmak
Ulusal ve Uluslararası konferanslarda hakemlik yapmak (hakem kurulu üyeliği)
Ulusal ve Uluslararası konferans düzenlemek (program komitesi)
Ulusal ve Uluslararası konferanslarda oturum başkanlığı

Ulusal ve Uluslararası kitap veya bölüm yazılarında hekemlik
Ulusal ve Uluslararası kitap veya bölüm yazmak
Ulusal ve Uluslararası kitap ve bölüm hakemlik yapmak

Firmalara endüstriye danışmanlık yapmak
Firma ve endüstrinin devlet destekli projelerini hazırlamak/review etmek
TUBİTAK ARDEB’de panelistik
TUBİTAK TEYDEB projelerinde hakemlik/izleyicilik
KOSGEB projelerinde hakemlik/izleyicilik
Teknopark projelerinde hakemlik/izleyicilik
Sanayi bakanlığı Ar-Ge projelerinde hakemlik/izleyicilik

Devletin Ar-Ge kurumlarında komisyonlarda ve daire başkanlıklarında görev almak

Proje konusu ve dokümanı hazırlayıp devlet destekli (Tübitak BAP vs) proje çağrılarına başvurmak
Projeleri yönetmek ve sonuçlandırmak
Projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almak
Projelerin dönemsel raporlarını ve kapanış raporlarını hazırlamak

Yüksek Lisans ve doktora derslerine girmek
Yüksek Lisans tezleri için konu bulmak ve danışmanlık yapmak
Yüksek Lisans tez bitirme sözlü sınavlarına girmek
Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yapmak
Yüksek lisans bitirme tezleri sözlü savunmalarına girmek.

Doktora yeterlilik yazılı sınavlarına soru hazırlamak
Doktora yeterlilik yazılı sınavlarını değerlendirmek
Doktora yeterlilik sözlü sınavlarında görev almak
Doktora öğrencilerinin tez izleme komisyonlarında bulunmak
Doktora öğrencilerinin tez izleme dönemlerinde sunumlarını ve dokümanlarını değerlendirmek
Doktora bitirme sınavlarında komisyonda bulunmak

Bölümlerde anabilim dalı başkanlığı yapmak
Bölümlerde staj, intibak, bitirme gibi komisyonlarda görev almak
Rutin bölüm toplantılarına katılmak

Diğer akademisyenlerin atamalarında dosya inceleme hakemliği yapmak
Doçentlik sınavlarında dosya incelemek
Doçentlik sınavlarında sözlü sınav komisyonlarında görev almak
Dr. Öğr. Üyeliği atamalarında dosya incelemek

Dr. Öğretim Üyeliği görev süresini uzatmak için dosya hazırlamak
Doçentlik sınavı için dosya hazırlamak
Doçentlik sözlü sınavına hazırlanmak

Rektörlükte, Enstitüde ve Dekanlıkta çeşitli akademik ve idari görevler almak

Rektörlükte, Enstitüde ve Dekanlıkça disiplin ve etik soruşturmalarında değerlendirme yapmak

Bazı bilimsel yarışmalarda juri üyelikleri yapmak

 

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

1 thought on “Akademisyen – Öğretim üyesi – Öğretim Elemanı ne iş yapar?”

  1. Hocam uygun bir zamanınızda akademisyen olmamız için geçmemiz gereken aşamalar veya lisans öğrencisiyken odaklanmamız gereken noktalarla ilgili bir yazı da yazabilir misiniz ? Mesela “Dersleri öğrenirken şu açıdan bakmanızın faydası olacağını düşünüyorum, Eğer şunları yapmakta/öğrenmekte zorlanıyorsanız akademisyenlik size göre olmayabilir …” gibi önerilerinizi merak ediyorum.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.