Akademik Doküman (Makale, Bildiri, Tez) Yazımında Yapılan Sık Hatalar

– Özet içinde referans vermeyin.
– Metin içinde referans numarasını gösteren köşeli parantezlerden önce ve sonra bir karakter boşluk bırakın. [ve] gibi.
– Aç parantezden önce ve kapa parantezden sonra bir boşluk bırakın. (Mesela) gibi.
– Türkçe metinlerde mümkün olduğunca İngilizce, İngilizce metinlerde de mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanmamaya çalışın.
– Paragraflar arasındaki boşluklar orantılı ve standart olmalı. Mesela her birinci seviye başlığın öncesi 12 boşluk sonrası 6 boşluk olsun, gibi standart kurallarınız olsun.
– Bir ya da iki cümlelik paragraf mümkün olduğunca kullanmamaya çalışın.
– Paragraflar arası veya bölümler arası geçişler akıcı olmalıdır.
– Giriş bölümü Özet bölümünün uzunluk olarak en az iki katı olmalıdır. Olmuyorsa da Öet Giriş’ten daha kısa yapmaya çalışın.
– Kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde kısaltılmış ve açık halleri ile verilir. Dokümandaki daha sonra kullanımlarında hep kısaltılmış halleri kullanılır. Mesela: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara’dadır. Ankara TBMM için vazgeçilmez bir yerdir.
– Referanslar noktadan önce yazılmalıdır. Mesela: Öneri kullanılması gerekmektedir [19].
– Kaynakçalar, mümkünse son yıllara ait olmasına çalışılmalı. Özellikle ilgili çalışmalar ile ilgili referanslarda buna dikkat edin.
– Kaynakça sayısının 10 sayfalık bir akademik çalışmada en az 15 tane olmasına dikkat edin.
– Kaynakça formatı standart olmalı. Kaynakça listesinde bazı kaynaklar APA formatında bazıları IEEE formatında olmamalı.
– Anahtar Kelimeler (keywords) iyi tespit edilmeli.
– Metin her iki tarafa dayalı basılmalı. (Genellikle)
– Giriş Bölümlerinin sonunda, dokümanın genel haritası verilmelidir. ‘’Çalışmanın diğer bölümleri şu şekilde özetlenebilir. İkinci Bölüm, yapılan çalışma hakkında ilgili çalışmaları sunmaktadır. Üçüncü bölümde ise ….’’ şeklinde bir özet yapılabilirse iyi olur.
– İlgili çalışmalar ham olarak sunulmamalı. Her bir ilgili çalışmanın, sizin çalışmanızla ilgisi ve sizin farkınız sunulmalıdır. En azından bir ya da iki cümle ile.
– Başlığın hemen altına alt başlık yapılmaz. Bir geçiş cümlesi olmalıdır.
– Başlık ya da alt başlıkları şekille başlamaz.
– Bir cümle ya başlıktır ya da değildir. Başlıksa başlık numarası verilmelidir. Değilse numara vermeyip zorunda kalırsanız italik yapılabilir.
– Şekillere Altyazı (caption) eklenmeli. Başka bir yerden alındıysa referans verilmeli. Şekil 1. Genel Mimari gibi.
– Tablo kullandıysanız da üst yazı eklenmeli. Başka bir yerden alındıysa referans verilmeli. Tablo 1. USD Verileri gibi.
– Denklem kullanıyorsanız denklemin sağ tarafında sağa dayalı olarak numara verilmeli. Ayrıca daha sonra, denklemler bu numaralar ile artık metinde adreslenmeli.
-Yaptık ettik yapacağız gibi ifadeler yerine, bu çalışmada … yapıldı gibi ifadeler kullanmayı tercih edin. Yani cümlelerinizde edilgen cümle yapılarını tercih edin.
-Şekilleri biryerden alıp referans vermektense, mümkün olduğunca kendiniz çizmeye çalışın.
-Şekilleri visio gibi profesyonel araçlar ile çizmeye çalışın.
-Tabloları şekil-resim formatında dokümana koymayın. Tabloları tablo formatında dokümana koyun.
-Açıklamalar (caption) tablolarda tablonun üstüne, şekillerde şeklin altına yazılır.
-XML ya da JSON, Dokümanda bunlar düz metin olarak yazılırsa daha etkili olur. Yani resim olarak koymamaya çalışın.
-Makale ya da bildirilerinizi İngilizce yazmaya çalışın. İngilizce makale, tanınırlığınızı dünya ölçeğinde sağlar ve çalışmanıza daha fazla atıf almanızda yardımcı olur.
– Tablolar ve Şekillerdeki metinlerin büyüklüklerine dikkat edilmeli, bazen normal metinden çok büyük bazen de çok büyük olabilyor. Okunabilir olduğundan emin olun.
– Şekilllerin büyüklükleri birbirine yakın olmalı.
– Şekil alt yazılarının bazılarında nokta kullanılıp bazılarında kullanılmaması istenmez. Tutarlı olunmalı.

 

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.