Akademik Çalışmalara Hakem Ataması için Büyük Veri Altyapısı

Birçok karmaşık işlemin yapılmasını gerektiren akademik çalışma (maka-
le, bildiri vs.) değerlendirme işlemi, çalışmanın uzmanlarca yeterliliğinin, öne-
minin ve orijinalliğinin değerlendirilmesi için yapılmaktadır. Akademik çalış-
malara alanlarına uygun hakemlerin atanması bu işlemlerden biridir. Akademik

çalışma yazarları; çalışmalarını, yapılan çalışmanın başlığı, özeti ve konferans

konularından hangilerine uygun olduğu gibi bilgiler ile birlikte konferans yöne-
tim aracılığı ile konferans yönetimine bildirirler. Hakemler ise konferans yöne-
timine uzmanlık alanlarını belirterek kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Konfe-
rans başkanları da yazarlar ve hakemler tarafından gönderilen bilgilere göre her

akademik çalışmaya manuel olarak hakem ataması yapmaktadırlar. Bu işlem
oldukça zaman almakta ve can sıkıcı hale gelebilmektedir. Geliştirilen yazılım
ürünü ile birlikte hakem atama işleminin otomatik olarak ve dağıtık mimaride
birçok akademik çalışmanın hızlı bir şekilde değerlendirmesi mümkün hale
gelmiştir.

 

Go here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.