Akademide çıkar çakışması vs çıkar çatışması arasındaki fark

Akademide proje ve makalelerin değerlendirmesinde değerlendirici il değerlendirilen kişi arasında oluşan bir olgudur.

Eğer hakem ile proje-makale yazarı arasında aynı alanda çalışmadan kaynaklı rekabete dayalı olumsuz anlamda bir rekabet olduğuna inanılıyorsa buna çıkar çatışması deniliri ve hakem olacak kişi bu değerlendirme komisyonundan alınır.

Eğer hakem ile proje-makale yazarının aynı alanda çalıştıkları tespiy edilirse bu negatif anlamda olmadığı değerlendirilirse bunda da çıkar çakışması denilir.

Bu kavramlar aynı anlamlar taşısa da ilki olumsuz anlamdaki bir çakışma olarak özetlenebilir.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.