Ağ Üzerinden Görüntü Sıkıştırması Ve Güvenilir Bilişim Yöntemi İle Paylaşımı

Kadir İmamoğlu, Ahmet Sayar, Ağ üzerinden Görüntü Sıkıştırması ve Güvenilir Bilişim Yöntemiyle Paylaşımı . 4. Mühedislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, Ankara, Turkiye, April 28-29, 2011.

Ozet / Abstract:

Bilgisayar güvenliği konusunda, büyük şirketlerin kendi başlarına ürettikleri güvenlik çözümleri günümüzde yeterli olmamaktadır. Artık büyük şirketler ve araştırma yapan kurumlar bir araya gelip ortak çözümler üretmeye başlamışlardır. Ortak üretilen güvenlik çözümlerinden birisi de güvenilir bilişim alanında yapılan çalışmalardır. Güvenilir bilişim, güvenli haberleşme ve sistemlerin güvenliğini sağlamak için gelişmekte olan yeni teknolojiler içerisinde düşük maliyetli ve en doğru çalışan yöntemlerden birisidir.

Bu makalede, internet / intranet gibi bir ağda, sunucuya sıkıştırılarak yüklenen uydu görüntülerinin güvenilir bilişim yöntemleri ile güvenli bir şekilde nasıl paylaşıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca güvenilir bilişimin temel çalışma yapısı ile beraber avantajları, dezavantajları, geleceğe yönelik fikirler ve bu konuda var olan kısıtlı sayıdaki uygulamalar açıklanmaktadır. Uygulama olarak da, güvenilir bilişim ve kişisel sertifikalardan yararlanılarak geliştirilen Güvenli Görüntü Aktarım Sistemi adlı uygulama anlatılmaktadır. Geliştirilen bu uygulamanın amacı, uydu görüntülerinin güvenli bir şekilde sunucuda sıkıştırılarak arşivlemek ve hızlı bir şekilde sadece yetkili kişilerin erişebilmelerine güvenilir bilişim yöntemleri ile izin vermektir. Görüntü sıkıştırma işleminin kodları web tabanlı uygulama içerisine entegre edilmiştir.

[Link to the paper]

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]