Ağ Üzerinden Görüntü Sıkıştırması Ve Güvenilir Bilişim Yöntemi İle Paylaşımı

Bilgisayar güvenliği konusunda, büyük şirketlerin kendi başlarına ürettikleri güvenlik çözümleri günümüzde
yeterli olmamaktadır. Artık büyük şirketler ve araştırma yapan kurumlar bir araya gelip ortak çözümler
üretmeye başlamışlardır. Ortak üretilen güvenlik çözümlerinden birisi de güvenilir bilişim alanında yapılan
çalışmalardır. Güvenilir bilişim, güvenli haberleşme ve sistemlerin güvenliğini sağlamak için gelişmekte olan
yeni teknolojiler içerisinde düşük maliyetli ve en doğru çalışan yöntemlerden birisidir.
Bu makalede, internet / intranet gibi bir ağda, sunucuya sıkıştırılarak yüklenen uydu görüntülerinin güvenilir
bilişim yöntemleri ile güvenli bir şekilde nasıl paylaşıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca güvenilir bilişimin temel
çalışma yapısı ile beraber avantajları, dezavantajları, geleceğe yönelik fikirler ve bu konuda var olan kısıtlı
sayıdaki uygulamalar açıklanmaktadır. Uygulama olarak da, güvenilir bilişim ve kişisel sertifikalardan
yararlanılarak geliştirilen Güvenli Görüntü Aktarım Sistemi adlı uygulama anlatılmaktadır. Geliştirilen bu
uygulamanın amacı, uydu görüntülerinin güvenli bir şekilde sunucuda sıkıştırılarak arşivlemek ve hızlı bir
şekilde sadece yetkili kişilerin erişebilmelerine güvenilir bilişim yöntemleri ile izin vermektir. Görüntü
sıkıştırma işleminin kodları web tabanlı uygulama içerisine entegre edilmiştir.

 

Go Here

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

Veri Analitiği & Büyük Veri [Link]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.