My Blog

Capcha Karakterlerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tanınması

CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi), insan ile bilgisayar davranışlarını sınama-yanıt doğrulaması şeklinde ayırt etmek amacıyla geliştirilen bir güvenlik önlemidir. Üyelik formlarından, e- posta servislerine; çevrimiçi anketlerden, multimedya barından sitelerden çok büyük miktarda içerik indirilmesini engellemeye kadar birçok kullanım alanı vardır. Matematiksel bir sorunun cevaplamasını veya resimler arasından mantıksal bazı

01 Mar 2020
/

Doküman Tabanlı NoSQL Veritabanları: MongoDB ve CouchDB yatay ölçeklenebilirlik karşılaştırması

Öz–MySQL, Oracle ve Microsoft SQL Server gibi klasik ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) uzun zamandır birçok uygulamada veri depolamak ve işlemek için kullanılmaktadır. Bunlar ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) garantisi vermesine rağmen yatay olarak ölçeklemek (çoklu sunucuya dağıtmak) çok zordur. Ayrıca internetin hızla büyümesiyle Facebook ve Twitter gibi içeriğini kullanıcıların oluşturduğu web sitelerinin büyük miktardaki

01 Mar 2020
/

Güncel Dağıtık Dosya Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Öz– Dağıtık Dosya Sistemleri (DDS) günümüzde disklerin ve depolama kaynaklarının ortaklaşa kullanımını sağlayıp dağıtık sistemler aracılığıyla büyük ölçekte hesaplamalar ve işlemler yapılmasına olanak sağlamaktadırlar. DDS’nin tasarımında değişik mimariler ve sınıflandırmalar mevcuttur. Bu çalışmada DDS’nin tasarımına dair bir inceleme yapılmış ve ardından günümüzde yaygın olarak kullanılan DDS’lerden Sun Ağ Dosya Sistem (NFS), Andrew Dosya Sistemi (AFS)

01 Mar 2020
/

Web Servisler İle Paralel Görüntü İşleme Mimarisi: Raster İmgelerde Kenar Belirleme Uygulanması

Görüntü işleme; tıbbi görüntüleme, endüstriyel üretim, güvenlik sistemleri, biyometrik tanıma, insan-bilgisayar etkileşimi ve uydu görüntüleme gibi alanlar dâhil olmak üzere birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle görüntünün büyüklüğü arttıkça işlem zamanı da artmaktadır. Bilimsel problemlerde yüksek performansın sağlanması, belleğin etkin kullanılması ve işlemcinin hızlı olması çok önemli parametrelerdir. Paralel programlama ile bu tür büyük ve

01 Mar 2020
/

Ağ Üzerinden Görüntü Sıkıştırması Ve Güvenilir Bilişim Yöntemi İle Paylaşımı

Bilgisayar güvenliği konusunda, büyük şirketlerin kendi başlarına ürettikleri güvenlik çözümleri günümüzde yeterli olmamaktadır. Artık büyük şirketler ve araştırma yapan kurumlar bir araya gelip ortak çözümler üretmeye başlamışlardır. Ortak üretilen güvenlik çözümlerinden birisi de güvenilir bilişim alanında yapılan çalışmalardır. Güvenilir bilişim, güvenli haberleşme ve sistemlerin güvenliğini sağlamak için gelişmekte olan yeni teknolojiler içerisinde düşük maliyetli ve

01 Mar 2020
/

Comparison of DNA Patterns with Graf Simulation

The aim of this study is to calculate the similarity ratio of the sequences in different DNA samples. In order to increase the performance and shorten the transaction volume of the DNA data, DNA sequences were compressed and DNA motifs were obtained. For this, the LZ Compression algorithm was used. While each of the obtained

01 Mar 2020
/
theme by teslathemes