My Blog

Full stack developer

Yazılım geliştirmenin tüm seviyelerinde-katmanlarında fnksiyonel bilgi ve tecrübesi olan kişilere verilen isimdir. Yani front-end ve back-end geliştirebilen kişiler. Daha somut olmak gerekirse bir full-stack-developer olabilmek için bilmeni gereken teknoloji ve programlama dillerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: – HTML/CSS – JavaScript – Asıl kod kısmı – business logic: java, c#, python, C++ – Veriyapıları (Databases) ve Web

16 Oct 2017
/

Typescript

JavaScript başlangıçta istemci tarafı (client-side) uygulama geliştime için kullanılmaya başlansa da, Node.js ile Javascript sunucu (server) tarafında da kullanılamaya başlandı. Ancak, Javascript kodu büyük boyutlu uygulamalarda kullanıldığında, kolayca çok büyük boyutlara ulaştığından idare edilmesi ve yönetilmesi zorlaştı. Bunun yanında nesneye yönelik özelliklerin ve type-checking özelliğin zayıflığı ve derleme anındaki hataların kontrolu javascriptin sunucu teknolojisi olarak

16 Oct 2017
/

Fintech – Finantial Technology (Finans Teknolojisi)

Fintech, Finantial Technology (Finans Teknolojisi) nin kısaltmasıdır. Finansal servislerin tasarlanması ve kullanıcıya sunulması için gereken işlevleri gereken teknolojiler bütününde tanımlar. Gerek güvenlik, gerek servis hızı, gerek servis verimliliği gibi konularda finans alanında teknolojiler nasıl sisteme ve amaca uygun entegre edilebilir sorusuna cevap arar. Örnek fintech uygulamaları: -soyal medyayı kullanarak kredi skorunun belirlenmesi -uluslararası para transferi

15 Oct 2017
/

DevOps

Kodu yazanlar ile (developers) kodu ürün halinde sunanların (Operasyon takımı) arasında iletişimi ve üretkenliği artırmak için uygulamaların performansını sürekli ölçerek altyapıyı ve iş akışını otonom haline getirmeyi hedefleyen bir sistem. DevOps hedefi verimliliği ve üretkenliği arırmak için kodun yazılımından ürün olarak sunulması arasındaki tüm adımları otonom hale getirmeye çalışır. Kodun time to market süresinin kısaltılması,

15 Oct 2017
/

Docker konteyner tabanlı uygulama geliştirme ortamı

Docker bir application platformudur. Uygulamaları container adı verilen ligtweight-isolated çalıştırma birimlerinde çalıştırır. Mesela 10 Sanal makinesi olan bir server 50 containeri rahat çalıştırır. Her bir container de aslında isole edilmiş uygulamalardır. Containerlerde çalışma sistem adminlerine sistemin yönetiminde daha adil olunması ve uygulamalara tutarlı yönetilmesini sağlar. Docker application developera sunduğu çalışma ortamı ile tutarsızlıklar ortadan kalkar.

15 Oct 2017
/
theme by teslathemes