Single post

Makine Öğrenmesi ile Adaptif Otel Öneri Sistemi

Otel rezervasyon yöntemleri gelişen teknoloji ile birlikte sürekli
yenilenmektedir. Rezervasyonda en önemli problem kullanıcıların en az
para ile en çok memnuniyet verebilecek otellerin tespitidir. Bu tür
problemlerin çözümünde son yıllarda gelişen makine öğrenmesi
tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Ancak mevcut sistemler, statik
yapıda çalışmakta ve otelleri belirli aralıklarda puanlamaktadırlar.
Rezervasyonlarda bu ölçüt anahtar rol oynamaktadır. Ancak, müşteriler
oteli seçip rezervasyon yaptıktan sonra, eğer diğer otellerdeki fiyatlar ve
diğer şartlar değişirse müşteriler fırsatları kaçırmaktadırlar ve dolayısıyla
bu durum müşterilerde memnuniyet kaybına neden olmaktadır.
Bu çalışmada, müşterilerin memnuniyet / fiyat oranını yükseltmeye
odaklı dinamik ve makine öğrenmesi tabanlı otel öneri sistemi
geliştirilmiştir. Önerilen sistemde, müşteri rezervasyonunu yapmış olsa
dahi, tatilin fiilen başlamasına kadar, daha iyi fırsatlar olduğunda
müşteriye öneriler sunacak ve dolaylı olarak müşteri memnuniyetini ve
otel doluluk oranlarını artırıcı bir etki yaratacaktır. Sistemin işleyişi
makinenin eğitilmesine dayalıdır. Bunun için, çeşitli özelliklerine göre
birbirine üstünlükleri bilinen oteller ile sistem eğitilmiştir. Daha sonra,
sistemde olmayan bir otelin diğer otellerle otomatik olarak karşılaştırılıp
daha iyi fırsatın oluşup oluşmadığı otonom ve dinamik olarak tespit
edilmiştir. Karşılaştırma ve sınıflandırma işlemleri Destek Vektör
Makinaları (SVM) algoritması ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim verileri
yaklaşık 680 satırdan oluşmuştur. Bu veriler, 1154983 otel üzerinden
rastgele seçilen ikili eşleştirmelerin seyahat acentelerine gönderilip,
karşılaştırma ve sonuç bilgilerinin manuel girişi ile elde edilmiştir.
Sistemin başarımı, gerçek otel verileri üzerinde test edilmiş ve 0.85
doğruluğunda makine öğrenme modeli geliştirilmiştir.

 

Go Here

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

theme by teslathemes