Single post

Akademik Doküman Yazımında Yapılan Sık Hatalar

-Parantezlerden önce ve sonra ( ve ) bir karakter boşluk bırakın.

-Özet içinde referans vermeyin.

-Metin içinde referans numarasını gösteren köşeli parantezlerden önce ve sonra bir karakter boşluk bırakın. [ ve ]. Örnek: -GPS(Global Positioning System) -> GPS (Global Positioning System)

-Ingilizce başlıkları (ARCHITECTURE), (SUMMARY AND CONCLUSIONS) ve (SUMMARY AND CONCLUSIONS) gibi ingilizceleri silin dokümandan

-Paragraflar arasındaki boşluklar orantılı ve standart olsun. Mesela her birinci seviye başlığın öncesi 12 boşluk sonrası 6 boşluk olsun hep gibi kurallarınız olsun.

-Bir ya da iki cümlelik paragraflar olmaz.

-Giriş bölümü Özet bölümünün uzunluk olarak en az iki katı olmalıdır. Bazı dokümanarda Özet ve Giriş uzunlukları hemen hemen aynı.

-Kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde kısaltılmış ve açık halleri ile verilir. Dokümandaki daha sonra kullanımlarında hep kısaltılmış halleri kullanılır. Mesela:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara’dadır. Ankara TBMM için vazgeçilmez bir yerdir.

-Referanslar noktadan önce yazılmalıdırç Mesela: Öneri kullanılması gerekmektedir [19].

-Kaynakçalar, mümkünse son yıllara ait olmasına çalışılmalı. Özellikle ilgili çalışmalar ile ilgili olanlarda.

-Kaynakça en az 15 tane olmalıdır.

-Kaynakça formatı uygun değil. Ayrıca daha güncel ve akademik yayınlar bulmanız gerekiyor. Google Scholar dan anahtar kelimeler ile arayabilirsiniz

-Anahtar Kelimeler iyi tespit edilmeli.

-Metini her iki tarafa dayalı basın.

-Girişin son kısmında, çalışmanın diğer bölümü şu şekilde sunulmuştur. İkinci Bölüm ….
Şeklinde bir özet yapılabilirse iyi olur.

-İlgili çalışmalar ham olarak sunulmamalı. Her bir ilgili çalışmanın, sizin çalışmanızla ilgisi ve sizin farkınız sunulmalıdır.

-Bir şey ya başlıktır ya da değildir. Başlıksa başlık numarası verilir. Değilse numara vermeyip kalın yazaparak ara bir yol bulunmamalı

-Girişin son kısmında, çalışmanın diğer bölümü şu şekilde sunulmuştur. İkinci Bölüm ….
Şeklinde bir özet yapılabilirse iyi olur.

-İlgili çalışmalar ham olarak sunulmamalı. Her bir ilgili çalışmanın, sizin çalışmanızla ilgisi ve sizin farkınız sunulmalıdır.

-Bir şey ya başlıktır ya da değildir. Başlıksa başlık numarası verilir. Değilse numara vermeyip kalın yazaparak ara bir yol bulunmamalı. Yani hem kalın yazıp hem başlık gibi yazıp hem de numara vermesseniz olmaz.

Şekillere Altyazı (caption) eklenmeli. Başka biryerden alındıysa referans verilmeli.
Şekil 1. Genel Mimari gibi.

Tablo kullandıysanız da üstyazı eklenmeli. Başka biryerden alındıysa referans verilmeli.
Tablo 1. USD Verileri gibi.

Denklem kullanıyorsanız denklemin sağ tarafında sağa dayalı olarak numara verilmeli. Ayrıc Denklem bu numara ile artık metinde refer edilmeli.

 

Büyük Veri, Paralel İşleme ve Akademisyenlik [Link]

 

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

theme by teslathemes